The fire-plague of 1088

ufo1

28 August 1937, People and animals collapsed.

August 29, 1088: The ancient scripts report that on that day a strange air phenomenon had appeared at the firmament, which shot fire beams. This appearance was followed by such heat that many people and animals collapsed. The doctors in those days called it the fire plague.

Original text plus Dutch Clipping:

29 August 1088: De old schriften melden dat op dien dag een wonderlijk luchtverschijnsel aan het uitspansel vertoonde, uit hetwelk als vuurschichten straalden. Deze verschijning was gevolgd door dusdanige hitte, dat veel mensen en dieren bezweken. De geneesheren noemden die hitte de vurige pest.

Source: Het Ypersch nieuws, 28 Augustus 1937.

1088 vuur pest