UFO or natural phenomenon

ufo1

1 October 1937, UFO Overijsel Netherlands.

A NATURAL PHENOMENON To the Northeastern sky. On Thursday evening at half past ten a strange natural phenomenon was observed on the northeastern sky. Suddenly the firmament turned deep red, as if a violent fire had turned against the horizon. The colored spot, through which a shining stripe appeared, had slightly changed shape. While other stars around it faded. The phenomenon completely faded away rather sudden, the remarkable phenomenon lasting about ten minutes.

Original text plus Dutch clipping:

EEN NATUURVERSCHIJNSEL Aan den Noordoostelijke hemel. Donderdagavond half tien viel aan den Noordoostelijke hemel een vreemd natuurverschijnsel waar te nemen. Plotseling kleurde het uitspansel zich diep rood, alsof een hevige brand zich tegen den einder aftekende. Nadat de gekleurde plek, waar doorheen een lichtende streep scheen te lopen, zich enigszins had vervormd, terwijl rondom „sterren verschoten", vervaagde zij geheel met een vrij plotseling verloop. Het merkwaardige verschijnsel duurde ongeveer tien minuten.

Source: Zwolsche Courant, 01 Oktober 1937.