Foo Fighters is new Nazi weapon

ufo1

4 Januari 1945, Foo Fighters in the sky.

Our pilots over Germany encountered a new Nazi weapon, it is a strange, yes, very strange weapon. They are called "Foo-fighters". According to rumors, the Germans use three different types! The first consists of a ball of fire. This one accompanies the aircraft and remains close to one of the wingtips. Even when the aircraft has a speed of 300 miles per hour, the fireball stays beside the aircraft.

The second type consists of three balls of fire which remain in front of the aircraft. The third kind consists of about 15 balls, they resemble an illuminated Christmas tree with blinking lights. As far as known, these "Foo-Fighters" haven't destroyed or damaged any aircraft. Their value seems to be only psychological.

Original text plus clipping in Dutch:

Onze vliegeniers over Duitsland hebben het te kampen met een nieuw wapen, en dit een zonderling, ja, zeer vreemd wapen. Zij worden "Foo- Vechters" genoemd. Volgens geruchten gebruiken de Duitschers drie verschillende soorten! De eerste bestaat uit een bal vuur. Deze vergezeld het luchtschip en blijft vlak bij een der vleugels. Al heeft het luchtschip ook een vaart van 300 mijlen per uur toch blijft de bal vuur bij bet luchtschip. De tweede soort bestaat uit drie ballen vuur welke juist voor het vliegtuig blijven. De derde soort bestaat uit een 15-tal ballen en zij gelijken op een verlichte kerstboom. Deze lichten gaan aan en uit. Zoo ver bekend hebben deze "Foo-Vechters" nergens een vliegmachine vernield of beschadigd. Hun waarde schijnt alleen psychologisch te zijn. Met zulke spoken in zijne nabijheid gaat het moeilijk voor een piloot om zijn hoofd bij elkander te houden.

Source: De Volksvriend, 4 Januari 1945.

04 01 1945 foo fighters