Secrets continues to haunt the air

ufo1

20 September 1946, Mysterious objects Morocco, Portugal and Sweden.

Secrets of the air continues to haunt imagination. A mysterious burning object has been observed above Fez (Morocco). It had a red core and a long yellow tail. It came from Eastern direction and moved with great speed at a low altitude. Above Portugal soundless green light balls have been observed, moving in a southerly direction. The Swedish General Staff has now officially announced that a flying object was observed on the 14th of September above Central Sweden, accompanied by the sound of a very high flying machine.

Original text plus clipping in Dutch:

Geheimen der lucht Het blijft spoken. Boven Fez (Marokko) is een geheimzinnig brandend voorwerp waargenomen. Het had een rode kern en een lange gele staart. Het kwam uit Oostelijke richting en bewoog zich met grote snelheid op geringe hoogte voort. Boven Portugal zijn geluidloze groene lichtballen, die zich in Zuidelijke richting bewogen, waargenomen. De Zweedse generale staf heeft thans "officieel bekend gemaakt, dat 14 September een vliegend voorwerp boven Midden Zweden is waargenomen, dat door het geluid van een zich zeer hoog bevindende vliegmachine werd begeleid.

Source: Limburgsch dagblad, 20 September 1946.

20 09 1946 het blijft spoken