UFO reported by Pilot, police, journalist

ufo1

5 July 1947, UFO reported in Portland USA.

PORTLAND ORGAN 5.7 (AP) Pilots and air travelers tell a ghostly story about "flying disks" that they encounter above this region, with regional residents including policemen, experienced pilots and three journalists claiming to have seen a silvery disk hovering over Portland.

Also other regions have received such reports: New Orleans has seen a silvery disk flying north-east over the Pontchartrain Lake at high altitude and with great speed Several people in Port Huron, Michigan, said they had seen a similar phenomenon. Smith, a pilot with 14 years of experience, tells us to have seen flat objects between Emett and Oregon, like pancakes standing on their side. He told the airport staff by radio, but they did not see anything. Sixty people who picniced in Twin Falls Park saw the phenomenon yesterday. It was a whole group of transparent "disks" about 15 inches in diameter, circling and climbing the air. Frank Ryman of the Coast Guard took a picture of the phenomenon in North Seattle, which can be seen as a light spot. A plane that was sent out to see what it was did not find anything unusual.

Original text plus clipping in Dutch:

PORTLAND ORGAN 5.7 (AP) — Piloten en luchtreizigers vertellen een spookachtig verhaal over „vliegende borden" die zij boven deze streek tegenkomen. Streekbewoners onder wie politiemannen, ervaren vliegers en drie journalisten verklaarden dat zij boven Portland een zilverachtige schijf hebben zien zweven. Ook uit andere streken komen dergelijke berichten. In New Orleans heeft men een zilverachtige schijf gezien die op grote hoogte en met grote snelheid in noordoostelijke richting vloog over het Pontchartrain Meer. Verscheidene mensen in Port Huron, Michigan, verklaarden een soortgelijk verschijnsel te hebben gezien. Gezagvoerder J. Smith. een vlieger met 14 jaar ervaring. vertelt tussen Emett en Oregon platte voorwerpen te hebben gezien , als pannekoeken" die op hun kant stonden. Hij vertelde het per radio aan het vliegveld-personeel, maar dit zag niets. Zestig personen die in het Twin Falls Park picknickten zagen gisteren het verschijnsel. Het was een hele groep doorzichtige „borden" ongeveer 15 inch in middellijn, die door de lucht cirkelden en klommen. ! Frank Ryman van de Kustwacht nam een foto van het verschijnsel in Noord Seattle. Op de foto is het te zien als een lichtvlek. Een vliegtuig dat erop uit gezonden werd om te zien wat het was vond niets ongewoons.

Source: Algemeen Dagblad, 05 Juli 1947.

05 07 1947 vliegende schijven boven Portland