The Roswell UFO

ufo1

7 July 1947, UFO crash Roswell.

Brigade General Roger Ramey of the 8th Air Army with its headquarters, in Fort Worth Texas, reports that a dented object has been found that is described as one of the flying disks. The object has a diameter of about 25 feet. There is nothing in the structure that indicates propulsion. It also seems too weak to carry a human.

Original text plus Dutch clipping:

EEN VLIEGENDE SCHIJF WASHINGTON 9. 7 (AP) — Brigade-generaal Roger Ramey van het 8ste luchtleger met hoofdkwartier, in Fort Worth Texas, bericht dat er een gedeukt voorwerp is gevonden dat als een der vliegende schijven is beschreven. Het voorwerp moet een middellijn van ongeveer 25 voet hebben gehad. Er is niets in de constructie dat wijst op snelheid of beweegkracht. Het schijnt ook te zwak te zijn om een mens te kunnen dragen.

Source: Het Nieuws, 07 Okt. 1947.

10 07 1948 tweede ufo roswell