UFO seen in Iran

ufo1

7 July 1947, According Iran it is a weapon "V20".

The sensational flying disks have been seen over Iran. Press reports say that at three points near the Afghan border strange "star like" objects were seen in the air, they exploded with a loud boom and left a cloud of smoke behind, newspaper Mehri says that the phenomenon has something to do with a secret weapon which is called "V-20", (see America).

Original text plus Dutch clipping:

TEHERAN 9. 7 (AP) — De sensatie van de vliegende schijven is overgeslagen naar Iran. Persberichten zeggen dat op drie punten nabij |de Afghaanse grens vreemde „sterachtige" lichamen zijn gezien in de lucht. Ze ontploften met een luide slag en lieten een rookwolk achter. Het blad Mehri zegt dat het verschijnsel iets te maken heeft met een geheim wapen dat "V-20" genoemd wordt, (zie Amerika).

Source: Het Nieuws, 07 Okt. 1947.

07 07 1947 ufo iran