Pilots report seeing UFOs

ufo1

7 July 1947, eyewitnesses report Flying Saucers.

A new and secret American weapon, for its shape known as" flying saucer ", is currently stirring the United States, according to UP report from New York, Eyewitnesses, watched this strange plane fly high, reported that it was a silver-colored disc-shaped object that flew soundlessly and with great speed.

Usually they are flying at a altitude of three thousand meters. Two pilots said they had tried to haunt these saucers, but although they did have fast planes, they could not keep up with them. The mysterious planes seem to be streamlined smoothly at the bottom with extensions at the top. The pilots reported to have seen three smaller and one bigger flying saucer. They explicitly stated that it were not clouds or another natural phenomenon they saw. According the pilots it were flying saucers.

Original text plus clipping in Dutch:

Vliegende schotels,

Een nieuw en geheim Amerikaans luchtwapen, om zijn vorm bekend als „vliegend schoteltje" („flying saucer") brengt de Verenigde Staten op het ogenblik in beroering, aldus meldt U. P. uit New York. Ooggetuigen, die dit vreemde vliegtuig hoog over hebben zien vliegen, meldden dat het een zilverkleurig discusvormig voorwerp is, dat geluidloos en met grote snelheid voorbijvloog. Gewoonlijk komt het op drieduizend meter of daaromtrent over. Twee piloten zeiden een poging te hébben gedaan om deze schoteltjes" te achtervolgen maar hoewel ze zelf over snelle vliegtuigen beschikten, konden zij ze niet bijhouden. De geheimzinnige vliegtuigen schijnen aan de onderkant glad gestroomlijnd te zijn met aan de bovenkant uitbouwingen. De piloten hadden een groot, en drie kleinere van deze toestellen gezien. Zij verklaarden met nadruk geen wolken of andere natuurlijke verschijnselen met deze „vliegende schoteltjes" te hébben verward.

Source: Het dagblad, 07 Juli 1947.