UFOs launched by missiles

ufo1

7 July 1947, UFOs remote controlled.

Mysterious "flying discs", which were observed at several places in some states in the North-West of the US, elicited a statement from the director of the Northwestern University observatory. He is of the opinion that the "flying discs" can be radio controlled devices, perhaps a new invention of war.

A physicist from the California Institute of Technology gives the following lecture. The flying discs is according him an experiments with conversion of atomic energy, which are experimented with in various American centers. The discs would have a circumference of approximately 7 meters and are launched by missile system and controlled by radio.

Original text plus Dutch clipping:

Geheimzinnige „vliegende schijven", die op verschillende plaatsen van enkele staten in het Noord-Westen van de V.S. zijn waargenomen, hebben de directeur van het observatorium van de „Northwestern University" een verklaring ontlokt. Deze is van mening, dat de „vliegende schijven" radiografisch bestuurde apparaten kunnen zijn, misschien wel een nieuwe oorlogsuitvinding. Een natuurkundige van het technologische instituut van Californië geeft de volgende lezing: de aanwezigheid van de schijven wordt door hem geweten aan proeven met omzetting van de atoomenergie, die in verschillende Amerikaanse centra worden genomen. De schijven zouden een omtrek hebben van ongeveer 7 meter, door een raketsysteem gelanceerd en per radio bestuurd worden.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 07 Juli 1947.