Airplane collides with UFO

ufo1

9 July 1947, mussel shell shape UFO.

The "flying saucer", which has the public interest in America, is becoming more and more mysterious. A UP message from Montana tells of a pilot who has reported that his plane has flown into a "flying saucer". He described it as a pearl-gray plane in the shape of a mussel shell.

The object, which the pilot called a "yoyo," collapsed and jumped apart. He further told how he tried to execute with an evasive maneuver and how the object got caught in the screw wind of the plane and disintegrated like a shell. [See: Typical UFO cover up story by the pilots boss.]

Original text plus Dutch clipping:

De „vliegende schotel", die op het ogenblik de publieke belangstelling in Amerika heeft, wordt steeds geheimzinniger. Een U.P.-bericht uit Montana verteld van een piloot, die heeft Gerapporteerd, dat zijn vliegtuig tegen een „vliegende schotel" opgevlogen is. Hij beschreef deze als een parelgrijs vliegtuig de vorm van een mosselschelp. Het voorwerp, dat de piloot een "yoyo" noemde, stortte omlaag en sprong uit elkaar. Hij Vertelde verder hoe hij met zijn een ontwijkende manoeuvre trachtte uit te voeren en hoe het voorwerp in de schroefwind van het vliegtuig geraakte en als een schelp uit elkaar ging.

Source: Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 9 juli 1947.

09 07 1947 vliegtuig botst met UFO