The Roswell UFO

ufo1

9 July 1947, Roswell UFO crash.

It has been reported by the US Army Air Force that a "flying disk" was found on a ranch near Roswell in New Mexico. The object is now in the possession of the Army. It is, after investigation at the airport of Roswell that Brigadier General Roger Ramey, commander of the eighth air fleet, who had her headquarters at Forth Worth, Texas, reported that the mysterious object on a farm near Roswell (New Mexico) is a "weather balloon" of the type used by eighty meteorological stations in the US.

Original text plus Dutch clipping:

Door de Amerikaanse leger-luchtmacht is medegedeeld, dat op een ranch bij Roswell in Nieuw Mexico een „vliegende schijf" gevonden is. Het voorwerp is thans in het bezit van het leger. Het is, na onderzoek op het vliegveld van Roswell, aan hogere instanties doorgegeven. Bijzonderheden werden niet medegedeeld. -Brigade-generaal Roger Ramey, commandant van de achtste luchtvloot, welke haar hoofdkwartier te Forth Worth (Texas) heeft, heeft medegedeeld, dat het mysterieuze object, dat op een boerderij in de buurt van Roswell (New Mexico) gevonden is, een „weerballon" is, van het type, dat door tachtig weerkundige stations in de V.S. wordt gebruikt. 

Source: Hepkema's courant, 09 Juli 1947.
09 07 1947 Leger Amerika in bezit vliegende schijf