UFO Photographed by Frank Rayman

ufo1

10 July 1947, UFO photographed in the USA.

At present, international politics does not exactly offer the image of a cheerful picture. Nonetheless, there are entire groups in the United States that see the "disks" flying through the universe, Frank Ryman of the American Coast Guard belongs to them, and the whole of America is wondering what kind of secret, terrible weapons of war the flying disks could be. he even managed to photograph one ... at least if the white dot indicated by the arrow on our sky photo is really identical with one of these mysterious objects, by closer inspection it turned out to be a balloon of the meteorological service.

Original text plus clipping in Dutch:

De internationale politiek biedt thans niet bepaald het beeld van een vrolijke keuken. Desalniettemin zijn er in de Verenigde Staten hele volksstammen, die de „borden" door het heelal zien vliegen. Frank Ryman van de Amerikaanse kustwacht behoort hen. Heel Amerika vraagt zich af wat voor geheime, vreselijke oorlogswapens die vliegende borden kunnen zijn Frank Ryman is er zelfs in geslaagd er een te fotograferen, tenminste als het door de pijl op onze hemel-foto aangegeven witte puntje werkelijk identiek is met een dezer mysterieuze voorwerpen. Als het hem maar niet gaat als de man, die er in geslaagd was zulk een schijf te vinden. Bij nader inzien bleek het een ballon van de meteorologische dienst te zijn.

Source: Het Vrije Volk, 10 juli 1947.

10 07 1947 Vliegende schijven op foto Frank Ryman

/div>