Flying disk is a weather balloon

ufo1

11th July 1947, Hotel owner in Brighton had seen UFO.

The US Army has probably solved the mystery of the flying saucers. After one was found on a ranch near Roswell in New Mexico the object could be identified as a weather balloon. These are used to determine the direction and speed of the wind at high altitudes. About eighty weather stations in the US use this type of balloon.

When the balloon is released it looks like a six-point star, has a silver color and goes up like a kite. Mr. Irving Newton of the meteorological institute of the US Air Force in Fort Worth said that during the invasion of Okinowa he had released such balloons to collect data for the heavy guns.

Incidentally, England also has its flying discs. A hotel owner in Brighton had seen one when he and his wife lay on the beach. "The thing flew very high and disappeared in a matter of seconds before I could wake up my wife," he told the "Evening News."

Original text plus Dutch clipping:

Het Amerikaanse leger heeft waarschijnlijk het mysterie van de vliegende schijven opgelost. Nadat er een was gevonden op een ranch bij Roswell in Nieuw Mexico, kon het voorwerp worden geïdentificeerd als zijnde een weerballon. Deze wordt gebruikt om de richting en de snelheid van de wind op grote hoogte vast te stellen. Ongeveer tachtig weerstations in de Ver. Staten gebruiken dit type ballon.

Wanneer de ballon wordt opgelaten, ziet hij er uit als een ster met zes punten, heeft een zilverkleur en gaat de hoogte in als een vlieger. De heer Irving Newton van het meteorologisch instituut der Amerikaanse luchtmacht in Fort Worth zeide, dat hij tijdens de invasie op Okinowa dergelijke ballonnen had opgelaten om gegevens voor de zware kanonnen te verzamelen.

Overigens heeft ook Engeland zijn vliegende schijven Een hoteleigenaar in Brighton heeft er eentje gezien, toe hij met zijn vrouw aan het strand lag. „Het ding vloog erg hoog en was binnen enkele seconden verdwenen, voordat ik mijn vrouw kon wakker maken," vertelde hij aan de „Evening News."

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 11 juli 1947.

11 07 1947 vliegende schijf opgelost