Strange disc found in the USA

ufo1

11 July 1947, UFO found in garden Hollywood.

NORTH HOLLYWOOD 10. 7 (AP). A metal disc, 30 inches in diameter, is found in a bed of geraniums in the garden of Russell Long, a structural engineer, but the local authorities do not believe it is one of the notorious flying discs.

Mr Long stated that he woke up in the night by a bang and went out to investigate. He found the object in his garden. At the top was a radio lamp. The object had also a kind of wing. The object was shown to the FBI and then handed over to the military authorities.

Original text plus Dutch clipping:

NORTH HOLLYWOOD 10. 7 (AP) — Een metalen schijf, 30 inch in middellijn, is in een bed geraniums gevonden in de tuin van Russell Long, een bouwkundig ingenieur, doch de plaatselijke autoriteiten geloven niet dat het een van de beruchte vliegende schijven is. Long verklaarde dat hij in de nacht wakker werd door een knal en naar buiten ging om poolshoogte te nemen. In zijn tuin vond hij het voorwerp. Het herinnert aan de top van een broedmachine. Aan de bovenkant zat een radiolamp. Er was ook een op een roer gelijkende vleugel aan. Het voorwerp werd aan de FBI getoond en werd toen aan de militaire autoriteiten overhandigd.

Source: Algemeen Dagblad, 11 juli 1947.