UFO seen in Suriname

ufo1

15 July 1947, Flying Disc Paramaribo.

On Sunday evening a number of member of the public, at the end of the "Groene Hilledijk", saw a peculiar air phenomenon. They saw a yellowish disc in the air moving up and down, The members of the public who observed the object suggested all kinds of options.

One thought it was a meteor, another saw a flying disc, and even one of the bystanders felt that this could mean that the world was coming to an end. But the riddle was solved sooner than people thought, because very soon It turned out that in the park behind the Hospital, boys had flied a kite to which they had tied an orange-colored lamp. When they moved the kite up the "meteor" moved up as well, they stopped and the kite dropped down, just like the "flying disc".

Original text plus Dutch clipping:

Zondagavond 'heeft "een aantal voorbijgangers aan het einde van de Groene Hilledijk een eigenaardig luchtverschijnsel kunnen zien. Men zag namelijk een geelachtige schijf in de lucht die op en neer bewoog. Onder de voorbijgangers die bleven staan werden allerlei veronderstellingen geopperd. De een meende met een meteoor te doen te hebben, een ander met een vliegende schijf en zelfs was een van de omstanders van mening, dat dit wel eens kon betekenen, dat de wereld verging. Het raadsel werd echter spoediger opgelost dan men gedacht had, want al heel gauw bleek dat in het park achter het Zuiderziekenhuis jongens een vlieger hadden opgelaten waaraan ze een oranjekleurige lampioen hadden gebonden. Als zij zich verplaatsten ging de vlieger omhoog en steeg ook de „meteoor", bleven ze staan, dan daalde de vlieger, maar ook de „vliegende schijf".

Source: Het Vrije Volk, 15 Juli 1947.