We saw one

ufo1

15 July 1947, We saw them!

Last night we drove the car on a street road in Eastern Texas. I looked at the beautiful night sky with thousands of stars. Suddenly I yelled, "Saucers." The car stopped, and we dimmed the lights. We saw two bright spots chased each other in large circles. Seen from the ground, they were indeed the size of saucers. Suddenly one saucer stopped, while the second circled around him.

We were still skeptical, someone is busy with searchlights, we suggested. But we had to immediately reject this theory. After all, in that case, a light path had to been seen from earth and, moreover, a searchlight does not form a luminous spot in the air without encountering anything substantial. After the resting saucer had taken its place in the circle again, they circled in a westerly direction. The phenomenon lasted for over an hour, and a third dish later joined the two. Hundreds of people were watching the phenomenon. caret-color: auto;">After we had been indoors for about fifteen minutes, the saucers hadusa disappeared.

Original text plus Dutch clipping:

Én we zagen ze....

Welnu, gisteravond reden we met de auto op een straatweg in Oostelijk Texas. Ik keek naar de prachtige nachtlucht met de duizenden sterren. Plotseling riep ik uit: „Saucers". De auto stopte, de lichten werden gedoofd. Twee lichte vlekken achtervolgde elkaar in grote cirkels. Vanaf de grond gezien hadden ze inderdaad de grootte van schoteltjes. Plotseling bleef een schotel staan, terwijl de tweede rond hem cirkelde.

Wij waren nog sceptisch.

Iemand is bezig met zoeklichten, opperden we. Maar deze theorie moesten we dadelijk verwerpen. Immers in dat geval moest er een lichtbaan naar de aarde lopen en bovendien vormt een zoeklicht geen lichtende vlek in de lucht zonder iets substantieels te ontmoeten. Nadat de rustende schotel weer zijn plaats in de cirkelgang had ingenomen, bewogen zij zich al cirkelende in Westelijke richting. Het fenomeen duurde meer dan een uur en later voegde nog een derde schotel zich bij de twee. Honderden mensen stonden naar het verschijnsel te kijken. Nadat we ongeveer een kwartier binnenshuis geweest waren, bleken de schotels verdwenen.

Source: Friesch Dagblad, 15 Juli 1947.

1947 07 15 we saw one min