More UFOs above Suriname

ufo1

18 July 1947, UFOs above Paramaribo (Suriname).

This morning there were three flying disks or at least three strange objects, seen above Paramaribo. They flew at great heights with a very decent speed and were silvery in color. We found a reliable eyewitness in Mr. H. van Sprang, 65, a retired official who lives a few houses over the bridge of the Gonggrijpstraat.

He told us that he left his home at 8:30 in the morning. He was hardly on his way when he saw two beautiful objects in the sky in a south-western direction. The sky was beautiful blue so that the objects were all the more striking. They flew over him very quickly in the direction of the river. Behind them came a third "flying disk". Initially, Mr. Van Sprang thought the flying disks (or whatever they were) were airplanes. However, there was no motor hum. When they flew over him he clearly saw that they were round objects.

Mr. Van Sprang stood on the bridge over the Sommelsdijk creek when he saw the first two objects, roughly at the level of the river, circled around and did drop down first and then they rose again and continue on their way. The third object flew straight on. Two women who were on the street and saw the phenomenon together with Mr. Van Sprang thought it was wonderful. (The news).

Original text plus Dutch Clipping:

Hedenmorgen zijn er drie vliegende schijven, of tenminste drie vreemdsoortige voorwerpen, boven Paramaribo gezien. Zij vlogen op grote hoogte met een zeer behoorlijke snelheid en waren zilverachtig van kleur.

Een betrouwbare ooggetuige vonden wij in den heer H. van Sprang, 65, gepensioneerd ambtenaar. De heer Van Sprang woont enkele huizen over de brug van de Gonggrijpstraat. Hij vertelde ons dat hij vanmorgen om half negen zijn woning verliet. Hij was nauwelijks op straat toen hij in zuidwestelijke richting twee schitterende voorwerpen in de lucht zag. De hemel was prachtig blauw waardoor de voorwerpen des te opvallender waren. Zij vlogen zeer snel over hem heen in de richting van de rivier. Een eind achter hen aan kwam een derde "vliegende schijf". Aanvankelijk had de heer Van Sprang de vliegende schijven of wat zij ook waren voor vliegtuigen aangezien. Er was evenwel geen motor gebrom bij. Toen ze over hem vlogen zag hij duidelijk dat het ronde voorwerpen waren.

De heer Van Sprang ging op de brug over de Sommelsdijkkreek staan en zag de eerste twee voorwerpen ongeveer ter hoogte van de rivier een cirkel beschrijven waarbij ze iets daalden om weer te stijgen en hun weg te vervolgen. Het derde voorwerp vloog rechtdoor. Twee vrouwen die op straat waren en samen met de heer Van Sprang het verschijnsel zagen, vonden het prachtig. (Het Nieuws).

Source: Amigoe di Curacao, 18 Juli 1947.

18 07 1947 Drie vliegende schijven boven Paramaribo