UFO Semarang, Indonesia

ufo1

22 July 1947, UFO seen in Semarang, Indonesia.

Also in Semarang there are people who regularly watch the sky to see if there are flying saucers. Last week Tuesday, an editor of the daily "Soeloeh Ra'jat" saw a shining object flying above Semarang at 10 am, also others noticed this phenomenon, the object that showed a streak of light like a falling star, moving horizontally, it came from the Java sea and disappeared in a southerly direction.

Original text plus Dutch clipping:

Ook in Semarang zijn er mensen, die geregeld naar de lucht kijken om te zien of er vliegende schotels over komen. Vorige week Dinsdag heeft een redacteur van het dagblad „Soeloeh Ra'jat" om 10 uur 20 een blinkend voorwerp boven Semarang zien vliegen. Ook anderen hebben dit verschijnsel opgemerkt. Het voorwerp, dat een lichtstreep vertoonde als van een vallende ster, maar zich in tegenstelling daarmee horizontaal voortbewoog, kwam van de kant van de Java-zee en verdween in zuidelijke richting.

Source: Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 22 Jul 1947.

22 07 1947 UFO boven Semarang