Flying saucers Italy and Belgium

ufo1

26 July 1947, Flying saucers Italy and Belgium.

ROME. After the 'flying saucers', luminous missiles of oblong shape have been seen above Italy, at an altitude of about 5000 meters. CHARLEROI. Around Charleroi a flying saucer has been sighted (Belgium).

Original text plus Dutch clipping:

ROME. Na de „vliegende schotels” zouden boven Italië, op een hoogte van ongeveer 5000 meter, „lichtgevende raketten van langwerpige vorm” waargenomen zijn.

CHARLEROI. In de buurt van Charleroi (België) zou een „vliegende schotel” waargenomen zijn.

Source: Overijsselsch dagblad, 26 July 1947.

1949 07 26 Rome Charleroi min