US airforce B-52 lost UFO metal

ufo1

4 August 1947, Where is the B-52.

The disappearance, since last Friday, of an American B-25 bombing plane, on the West Coast of the USA, keeps peaking the public's attention. The missing B-25 was transporting samples of UFO metal, similar to that, that was recently found in the North West of the US after it had fallen of a UFO.

In the laboratory of the University of Chicago it was concluded that the fragments consisted of a heavy metal with an electrical resistance of two thousand ohms. The military authorities have admitted that the missing B-25 transported an "unidentified cargo." Pilots of the plane would have declared to Hamilton Field in California before leaving Macmord base in Washington State, that they got orders to spend all their entire time on investigate the UFO phenomenon.

Original text plus Dutch clipping:

De vermissing, sinds Vrijdag j.l. van een Amerikaans B-25 bombardementsvliegtuig, aan de Westkust, houdt bijzonder de aandacht van het publiek gespannen, daar de vermiste machine monsters vervoerd zou hebben van een metaal, gelijk aan dat, wat onlangs in het Noord Westen van de V.S. van een vliegende schijf zou zijn afgevallen. Bij analyse in het laboratorium van de universiteit van Chicago zou men hebben vastgesteld, dat de gevonden brokken bestonden Uit een zwaar metaal met een elektrische weerstand van tweeduizend ohm. De militaire autoriteiten hebben toegegeven, dat de vermiste machine een „niet geclassificeerde vracht" vervoerde. De piloten van het vliegtuig zouden voor hun vertrek van Macmord Field, in de staat Washington, naar Hamilton Field in Californië verklaard hebben, dat zij order gekregen hadden zich uitsluitend aan het onderzoek naar de vliegende schijven te gaan wijden.

Source: Drentsche en Asser courant, 04 Aug. 1947

04 08 1949 Mysterie om de vliegende schijven</p