Flying saucer seen in the Netherlands

ufo1

9 September 1947, UFO seen in Oostvoorne.

On Saturday evening around a quarter past eight, an orange-red object was seen in the sky in Oostvoorne, moving from the East to the West at a fairly high speed. At the first sighting it was at a fairly high altitude, but as it moved more towards the West, the altitude became lower and even dropped below the cloud cover. The trajectory the object took was not constant, but moved in all possible directions from left to right and vice-versa, it also moved up and down with great speed. The main direction, however, remained East-West.

A few times it seemed as if explosions took place and flames broke out. At about a quarter to nine, it disappeared low on the Western horizon above the sea. Various people have observed the object, but first little attention was paid to it because it resembled a star in size and shape. Only the color was different.

Original text plus Dutch Clipping:

Zaterdagavond omstreeks kwart over acht werd in Oostvoorne aan de hemel een oranje-rood voorwerp waargenomen, dat zich met vrij grote snelheid van het Oosten naar het Westen bewoog. Bij de eerste waarneming bevond het zich op vrij grote hoogte, doch naarmate het zich meer naar het Westen bewoog, werd de hoogte ninder en daalde zelfs tot beneden het wolkendek. De loop, die het voorwerp nam, was niet constant, maar bewoog zich in alle mogelijke richtingen van links naar rechts en omgekeerd om dan weer met grote snelheid te vallen of te rijzen. De hoofdrichting bleef echter Oost—West.

Enkele malen leek het of explosies plaats vonden en vlammen uitsloegen. Om ongeveer kwart voor negen verdween het laag aan de Westelijke horizon boven zee. Verschillende mensen hebben het voorwerp waargenomen, doch eerst werd er weinig aandacht aan geschonken, doordat het in grootte en vorm veel weg had van een ster. Alleen de kleur was anders.

Source: Het Parol, 9 September 1947.

09 09 1947 ufo nederland