UFOs seen in Switzerland & Italy

ufo1

UFOs seen above Carara and Weinfelden.

After hearing nothing about "flying saucers" in months, news from Italy and Switzerland again reveals the mysterious air phenomenon. In a Reuter message from Florence (Italy) Tuesday evening it is reported that seven "flying saucers" were observed at four o'clock Tuesday morning, they moved above the town of Carara and came from the direction of the Adriatic Sea.

The appearance was accompanied by a deafening noise. A Reuter correspondent, who was traveling by train from Turin to Rome, saw one of the "rockets", which he described as a comet with a steadily rising tail. According to the Swiss news agency Tuesday a "luminous ball" was observed, which moved in a southerly direction above the village of Weinfelden in north-eastern Switzerland. Later in the day, the residents of Schwyz in Central Switzerland reported the presence of a "luminous dish" with a long tail, which went west at a great height.

Original text plus clipping in Dutch:

Na in maanden niets over „vliegende schotels" te hebben gehoord, komen uit Italië en Zwitserland weer berichten over het mysterieuze luchtverschynsel. In een Reuter-bericht uit Florence wordt Dinsdagavond gemeld, dat zeven „vliegende schotels" zijn waargenomen om vier uur Dinsdagmorgen, zij bewogen zich boven de stad Carara en kwamen uit de richting van de Adriatische Zee. De verschijning ging gepaard met een oorverdovend lawaai. Een Reuter-correspondent, die ' per trein op weg was van Turijn naar Rome, zag een van de „raketten", die hij beschreef als een komeet met een steeds langer wordende staart. Het lawaai van deze „schotel" overstemde het gedreun van de ; trein . Volgens het Zwitserse nieuws bureau is Dinsdag een „lichtgevende bal" waargenomen, die zich boven het dorp Weinfelden in Noord-Oost Zwitserland in zuidelijke richting voortbewoog. Later op de dag meldden de inwoners van Schwyz in Centraal-Zwitserland de aanwezigheid van een „lichtgevende schotel" met een lange staart, die op grote hoogte in westelijke richting ging.

Source: Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 25 Maa. 1948.

25 03 1948 Weer vliegende schotels Italie Zwitserland