Sweden has nothing to do with UFO sightings

ufo1

3 April 1948, flying saucers are not of Swedish origin nor are they comets.

Scandinavia is just separated from Russian influence by the Baltic Sea and a land border. Sweden will expand its military air force by fifty percent. General Nordenskjöld has specifically demanded fighter planes, reconnaissance units, radar equipment and more airports. Vougt, the Minister of Defense, has agreed to it and a special office for rocket weapons has been established.

Experiments with stratosphere projectiles have been carried out in Sweden for some time. However, they stretched that the flying saucers are not of Swedish origin nor are they comets. The infantry will be thoroughly modernized and there are progressive officers who feel a lot for the Monty system. Also the atomic research is in progress, the ministry of defense budget will heavily tax the treasury.

Original text plus clipping in Dutch:

Van Scandinavië — slechts door de Oostzee en een landsgrens van de directe Russische invloedssfeer gescheiden — heeft aan de snelle uitvoering van de militaire plannen een krachtige prikkel gegeven. Zweden zal zijn luchtmacht met vijftig percent uitbreiden. Generaal Nordenskjöld heeft speciaal jachtvliegtuigen, verkenningsafdelingen, radaruitrustingen en meer vliegvelden geëist. Vougt, de minister van Defensie. heeft er in toegestemd, mits de Rijksdag er zijn goedkeuring aan hecht. Er is een speciaal bureau voor raketwapens opgericht. Sedert geruime tijd worden in Zweden experimenten met stratosfeer-projectielen gedaan. Van bevoegde zijde is evenwel meegedeeld, dat de vliegende borden niet van Zweedse herkomst zijn — evenmin als de kometen. De infanterie zal grondig gemoderniseerd worden en er zijn vooruitstrevende officieren, die veel voor het Monty-systeem voelen. Het atoomonderzoek vindt goede voortgang. Alles bij elkaar genomen zal het defensiebudget de schatkist zwaar belasten.

Source: De volkskrant, 03 Apr. 1948.

03004 1948 zweden ufo