UFOs in the USA

ufo1

8th July 1949, Americans are watching the skies.

(From our correspondent) NEW YORK, July 7. The appearance of the flying disks in the American sky is currently occupying scholars and air force experts in the United States. Crews of planes, as well as hundreds of people in the Midwest, have given detailed descriptions of the mysterious objects that are round, flat and shiny and fly at various heights, with speeds ranging from 400 to 1800 km per hour.

David Lilienthal, chairman of the American Atomic Energy Commission, has pertinently stated that these "things" have nothing to do with atomic experiments. Psychiatrists have ruled out the possibility that mass hysteria is involved. In their opinion these are secret experiments. A US Air Force spokesperson has said that he has no idea about the origin and nature of the "flying disks." The US Air Force's fastest jet aircrafts patrol the Pacific coast armed with cameras. The Seattle Coast Guard succeeded in taking a picture of a flying disk, also called a flying saucer. The result was a tiny dot in the sky.

In the meantime the sightings of eyewitnesses are coming in ever greater numbers. But the scholars who must solve the riddle shake their heads when they receive reports of whole squadrons of "flying plates" that suddenly obscure the sky above the Midwest ... America has its number one problem, one even more interesting for the average American than a European conference on US dollars.

Original text plus Dutch clipping:

VLIEGENDE SCHIJVEN” Héél Amerika zoekt de hemel af (Van onze correspondent) NEW YORK, 7 Juli. — De verschijning van de schijven" aan de Amerikaanse hemel, houdt op het ogenblik geleerden en luchtmachtexperts in de Verenigde Staten bezig. Bemanningen van, vliegtuigen en honderden personen in de staten van het Midden-Westen hebben gedetailleerde beschrijvingen gegeven van de mysterieuze voorwerpen, die rond, plat en glimmend zijn en op allerlei hoogten, met een snelheid variërend van 400 tot 1800 km, vliegen.

David Lilienthal, voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, heeft, pertinent verklaard, dat deze dingen niets met atoom-experimenten te maken hebben. Psychiaters achten het buitengesloten dat hier van massa-hysterie sprake is. Hun opinie luidt: experimenten. Een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht deelde mee, nog geen flauw idee te hebben over de herkomst en de aard van de „vliegende schijven". De snelste jet-vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht patrouilleren langs de kust van de Stille Oceaan, gewapend met fototoestellen. De kustwacht te Seattle slaagde er in een foto te maken van een vliegende schijf, ook vliegend bord genaamd. Het resultaat was een speldenpunt aan de hemel, waardoor niemand wijzer werd.

Intussen komen de waarnemingen van ooggetuigen in steeds groter stromen binnen, maar de geleerden, die het raadsel moeten oplossen, schudden hun hoofden als se rapporten ontvangen over hele eskaders „vliegende borden", die plotseling de hemel boven het Midden-Westen verduisteren ... Amerika heeft zijn probleem nummer. één, voor de doorsnee-Amerikaan nóg interessanter dan een Europese conferentie over Amerikaanse dollars.

Source: De Volkskrant, 8 Juli 1949.

1947 07 08 UFO USA