UFO above Hong Kong

ufo1

19 July 1949, first UFO Hong Kong crashes with airplain.

A flying saucer has flown over Hong Kong for the first time, according pilot Chambers of a Beachcraft, which serves as a meteorological observatory.  At a height of 17,000 feet, Chambers' aircraft was suddenly hit by a shining object approaching the starboard. In order to avoid the object, Chambers moved strongly to the left, a fraction of a second he felt a shock, then everything was back to normal. After landing, Chambers noted a hole in the right wing of the Beachcraft it was ten centimeters long.

Original text plus Dutch clipping:

Een vliegende schotel heeft voor het eerst over Hongkong gevlogen, aldus deelde piloot Chambers van een Beachcraft mee, die als meteorologisch waarnemingsvliegtuig dienst doet. Op een hoogte van 17.000 voet werd Chambers' toestel plotseling getroffen door een blinkend voorwerp, dat aan stuurboord naderde. Om het te ontwijken manoeuvreerde Chambers sterk naar links. Een onderdeel van een seconde voelde hij een schok, daarna was alles weer normaal. Na de landing constateerde Chambers, dat in de rechtervleugel van de Beachcraft een gat zat van rijm tien centimeter lengte.

Source: Het Dagblad (Batavia), 19 Juli 1949