Who was "Jonathan Caldwell"

ufo1

22 August 1949, Flying saucer case Jonathan Caldwell.

A new story of a flying saucer was launched Saturday in Washington by a US Air Force spokesman. The spokesman was asked by journalists, whether two mysterious objects, discovered Friday in Maryland, show some resemblance to flying saucers. To this he replied that he could not regard the objects in question as prototypes of flying saucers, because there is no evidence yet that flying saucers exist. [See articles about mysterious disappearance Jonathan Caldwell]

Original text plus Dutch clipping:

Een nieuw verhaal van een vliegende schotel is Zaterdag in Washington gelanceerd door een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht. De woordvoerder werd door journalisten gevraagd, of twee geheimzinnige voorwerpen, die Vrijdag in Maryland ontdekt zijn, enige gelijkenis vertonen met vliegende schotels. Hierop antwoordde hij, dat hij de betreffende voorwerpen niet als prototypen van vliegende schotels kon beschouwen, omdat er nog geen enkel bewijs is, dat vliegende schotels bestaan.

Source: Dagbladpers te Batavia, 22 Augustus 1949.