"Jonathan Caldwell" has disappeared

ufo1

1 September 1949, Flying saucer of J. Caldwell mystery deepens (Photo).

IN THE PREVIOUS YEAR, the mysterious "flying saucers" that were observed by pilots and others in the United States, seemed a bit too fantastic to be true. But a spokesman for the US Air Force has now announced that the flying dishes were not a fantastic story, because officers have found two such strange devices in an abandoned barn at Marley Park, Maryland.

According to United Press, interrogations have shown that the flying saucers are constructed by a certain Jonathan Caldwell, who is currently untraceable. A mechanic, who says he cooperated with Caldwell, claimed to have helped in the construction of the aircraft and to have witnessed that one of them has flown. The two aircraft were in a dilapidated state and experts declared they doubted whether one of the two could ever make a long flight. Yet the US Air Force will try to trace the mysterious disappeared Caldwell. Representatives of the Air Force even took into account the possibility that Caldwell has constructed an improved model somewhere after his disappearance.

Nine years old. One of the two machines looks like a helicopter. We have attached large dish-shaped discs to the appliance, which close together on the edges. The dishes have a middle line of about 5 meters and can turn around its axis, by using flaps that can stick out from the machine. To the trays are lift-screw-like protrusions of about one meter length, the aircraft has no wings, but a propeller, both the trays and the propeller are propelled by a nine star engine. The mechanic, who assisted Caldwell with the construction of the aircraft, claimed that it had flown nine years ago.

The second, machine is of a somewhat different model and so heavy in construction, that according to aviation experts it has never been able to fly. The mechanic claimed that a reduced scale model of this aircraft has proven its flying ability. The air force spokesman said that both aircraft, if they had flown, would indeed have looked like flying saucers.

Original text plus Dutch clipping:

VORIG jaar werd in de Verenigde Staten herhaaldelijk melding gemaakt van geheimzinnige „vliegende schotels" die door piloten van vliegtuigen en anderen zouden zijn waargenomen. De verhalen leken wat al te fantastisch, om waar te zijn. Een woordvoerder van de Amerikaanse luchtmacht heeft thans echter bekendgemaakt, dat de schotels niet uit de lucht gegrepen zijn. Opsporingsofficieren hebben namelijk twee van dergelijke vreemdsoortige toestellen gevonden in een verlaten schuur te Marley Park (Maryland).

Uit ondervragingen is gebleken, zo meldt United Press, dat de „vliegende schotels zijn geconstrueerd door een zekere Jonathan Caldwell, die thans onvindbaar is. Een monteur, die met Caldwell zegt te hebben samengewerkt, beweerde bij de bouw van de toestellen te hebben geholpen en er getuige van te zijn geweest, dat één er van heeft, gevlogen. De twee toestellen verkeerden in vervallen staat en deskundigen verklaarden te betwijfelen of één van de twee ooit een lange vlucht heeft kunnen maken. Toch zal de Amerikaanse luchtmacht trachten de geheimzinnig verdwenen Caldwell op te sporen. Vertegenwoordigers van do luchtmacht hielden zelfs rekening met de mogelijkheid dat Caldwell na zijn verdwijning ergens een verbeterd model heeft geconstrueerd.

Negen jaar oud één van de beide machines lijkt iets op een hefschroefvliegtuig. Aan het toestel zijn twee grote schotelvormige schijven bevestigd, die met de randen tegen elkaar sluiten. De schotels hebben een middellijn van ongeveer 5 meter en kunnen draaien om een as, die uit de kleine romp van het toestel steekt. Aan de schotels zijn hefschroef-achtige uitsteeksels van circa, een meter lengte bevestigd. Het toestel heeft geen vleugels, maar wel een propeller. Zowel de schotels als de propeller worden voortbewogen door een stermotor van negen cylinder. De monteur, die Caldwell heeft bijgestaan met de constructie van het toestel, beweerde dat het negen jaar geleden heeft gevlogen.

De tweede, machine is van een enigszins ander model en zo zwaar van constructie, dat het volgens luchtvaartdeskundigen nooit heeft kunnen vliegen. De monteur beweerde dat een verkleind schaalmodel van dit toestel zijn vliegvaardigheid heeft bewezen. De woordvoerder van de luchtmacht deelde mede, dat beide toestellen, indien zij hebben gevlogen, inderdaad op vliegende schotels zullen hebben geleken.

Source: Dagbladpers te Batavia, 1 September 1949.