UFO seen by people in Middelburg

ufo1

15 October 1949, UFO Middelburg Netherlands.

A resident of Middelburg, Mr Flipse, was yesterday on the road from Oost-Souburg to Middelburg and then observed a strange phenomenon. He saw a bright white, oval shaped object high in the air, moving from South to North.

The object made a sound like a bomber plane with its engines off diving down. Mr. Flipse could follow the object for quite a long time. Some street-workers also saw the phenomenon, nor could they give an explanation for it. In East Souburg one has heard the sound, but the object was not seen.

<>Original text plus Dutch clipping:

Een inwoner van Middelburg, de heer Flipse, bevond zich gister op de weg van Oost-Souburg naar Middelburg en nam toen een vreemd verschijnsel waar. Hij zag hoog in de lucht een helderwit, ovaal gevormd voorwerp, dat zich van Zuid naar Noord voortbewoog. Het voorwerp maakte een geluid alsof een bombardementsvliegtuig met afgezette motoren fierend naar beneden kwam. De heer Flipse kon het voorwerp vrij lang volgen. Ook enige straatmakers zagen he verschijnsel, zij konden er evenmin een verklaring voor geven. In Oost-Souburg heeft men wel het geluid gehoord, maar het voorwerp niet gezien.

Source: Heerenveensche Koerier, 15 Oktober 1949.