UFO in Middelburg, Netherlands

ufo1

17th October 1949, Residents in Middelburg see flying disk.

Residents of Middelburg spotted a flying disk above their city on Saturday morning. This was the first time that a flying disk had visited our country. It is time for the world to find out where these mysterious aerial projectiles come from. It was reported that the projectile came from an easterly direction.

Original text plus Dutch clipping:

Vliegende schijf. Bewoners van Middelburg hebben Zaterdagmorgen boven hun stad een vliegende schijf gesignaleerd. Dit was de eerste maal dat een vliegende schijf een bezoek bracht aan ons land. Al met al wordt het tijd dat de wereld eens gaat weten waar deze mysterieuze lucht-projectielen vandaan komen. Opgemerkt zij dat het projectiel uit Oostelijke richting kwam.

Source: Nieuwe Courant, 17 oktober 1949.

1949 10 17 UFO middelburg