UFO seen above Mexico

ufo1

7 March 1950, UFO circled around Chuhuahua for three hours.

On Friday, another flying saucer was seen, this time over Mexico, when a civil aviation inspector in Chuhuahua, in the North of the country, observed a strange UFO that circled around Chuhuahua for three hours. The disk flew at an altitude of 5000 meters and was seen by another twenty people. Two planes took off from the airport to try to identify the object, but the disk was able to escape with great speed.

Original text plus clipping in Dutch:

Vrijdag werd wederom een vliegende schotel gesignaleerd, ditmaal boven Mexico, toen een inspecteur van de burgerluchtvaart te Chuhuahua, in het Noorden van het land een vreemde schotel waarnam, die drie uur boven Chuhuahua cirkelde. De schotel vloog op 5000 meter hoogte en werd door nog twintig personen gezien. Twee vliegtuigen stegen van het vliegveld op, om te trachten het voorwerp te identificeren, doch de schotel zag kans om met grote snelheid te ontkomen.

Source: Nieuwe courant, 07 Maart 1950.

07 03 1950 UFO Mexico