UFO seen in Surabaya Indonesia

ufo128 March 1950, UFO above Surabaya.

We read in a few local magazines, that on Saturday morning, above Surabaya, a flying disk or something that looked like it was seen. This Surabaya flying disk, had a very strange feature. For a long time the disk stayed virtually in the same place, while, as is known, real flying disks go with a speed of thousands of kilometers per hour threw the airspace. For the time being, we think that the discoverers of the Surabaya flying disk have stared themselves blindly at a balloon, which is regularly put on fire by the meteorological service here.

Original text plus clipping in Dutch:
Zaterdagmorgen zou er boven Soerabaja, zo lezen wij in enkele plaatselijke bladen, 'een vliegende schijf of iets, dat daar veel op leek, te zien zijn geweest. Deze Soerabajase vliegende schijf, had echter een zeer vreemde eigenschap. Ze bleef namelijk geruime tijd nagenoeg on dezelfde plaats, terwijl zoals men weet echte vliegende schijven met een vaart van duizenden kilometers per uur door liet het luchtruim plegen te suizen. We houden het er dan voorlopig ook maar op, dat de ontdekkers van do Soerabajase vliegende schijf zich blind hebben staan staren op het ballonnetje, dat op gezette tijden door de meteorologische dienst hier ter stede wordt opgelaten.
Source: De Vrije Pers, 28 Maart 1950.
28 03 1950 vliegende schijf UFO Soerabaja