UFOs zigzags over Haselt Belgium

ufo128 March 1950, UFOs fly over Haselt.

MAASTRICHT, 27 March. Last week we reported that people in Hasselt (Belgium) had seen a flying saucer above their town. Two Belgian miners have seen a flying saucer on Friday March 24 at 2:25 pm. The aircraft flew like in a spiral or zigzag, high in the air in the direction of Maastricht with a speed of three times the speed of an ordinary plane.

Original text plus clipping in Dutch:
MAASTRICHT, 27 Maart (Eig. red.) Verleden week "berichten we, dat Hasseltenaren boven Hasselt een vliegende schotel gezien hebben. Een drietal Belgisch Limburgse mijnwerkers hebben nu ook zon vliegende schotel gezien op Vrijdagmiddag 24 Maart om 5 minuten voor half 2. Het toestel vloog spiraalsgewijs of zigzag hoog in de lucht in de richting van Maastricht met een snelheid van driemaal de vaart van een gewoon vliegtuig.
Source: Limburgsch dagblad, 28 Maart 1950.
28 03 1950 UFO Maastricht