UFO Bari Italy

ufo1

1 April 1950, UFO seen in Bari.

The sight of what he thought was a flying saucer, shocked a young Italian farmer from Bari so much that he had to be brought to the hospital.  Another farmer, who saw the disk as well, described the device as a flat discus, moving through the air and leaving a trail of fire behind.

Original text plus clipping in Dutch:

De aanblik, van wat hij voor een vliegende schotel aanzag, schokte een jonge Italiaanse ,boer uit Bari dermate, dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Een andere boer, die de schotel eveneens zag beschreef het toestel als een platte discus, die zich door de lucht bewoog en een spoor van vuur achter zich liet.

Source: De locomotief, 1 April 1950.

01 04 1950 Boer ziet UFO