UFOs seen in Portugal and Austria

ufo1

8 April 1950, UFO above Portugal and Austria.

LISBON. On Wednesday, a flying saucer was observed, for the first time, over Lisbon. Although the flying dish had already been spotted in other parts of Portugal. The flying dish had an enormous speed and left a whitish trail behind. Although the Lisbon Observatory was immediately alerted, they were not able to confirm the flying dish. Also a flying Saucer was reported above Austria.

Original text plus Dutch clipping:

LISSABON. — Woensdag werd voor de eerste maal een vliegende schotel waargenomen boven Lissabon, hoewel de toestellen al eerder in andere delen van Portugal waren gesignaleerd. Zij die de schotel zagen, verklaarden, dat het met grote snelheid overvloog en een witachtig spoor, achterliet. Hoewel de sterrenwacht van Lissabon onmiddellijk werd gewaarschuwd, was zij niet in staat de schotel' waar te nemen. Een andere vliegende Schotel werd boven Oostenrijk gerapporteerd.

Source: De Vrije Pers, 8 Apr. 1950.

08 04 1950 ufo austria