UFOs above atomic research center

ufo1

21 April 1950, UFOs fly over Los Alamos atomic research center.

Inhabitants of Los Alamos, the center for atomic research, have observed Wednesday flying saucers above the atomic installations of Los Alamos. They stated that the dishes flew at a height of 2000 meters.

Original text plus clipping in Dutch:

Inwoners van Los Alamos, het centrum voor atoom-onderzoek, beloeren Woensdag vliegende schotels waargenomen te hebben boven de atoom-installaties van Los Alamos. Zij deelden mede dat de schotels op een hoogte van 2000 meter vlogen.

Source: Nieuwe courant, 21 April 1950.

21 04 1950 UFO Los Alamos