Lyon airport UFO disk shaped object

ufo1

10 May 1950, UFO seen in France.

A French customs officer, who worked at Lyon airport, observed a disk shaped object in the air, that according to his description, differed from the now-usual flying saucer. The device, which moved at great speed and finally disappeared vertically into the clouds, left no trace of smoke and made no sound.

Original text plus clipping in Dutch:

Een Franse douanebeambte, die zich op het vliegveld van Lyon bevond, heeft in de lucht een schijfvormig voorwerp waargenomen dat volgens zijn beschrijving afweek van de inmiddels gebruikelijke vliegende schotel. Het toestel dat zich met grote snelheid voortbewoog en tenslotte in verticale richting in de wolken verdween, liet geen rookspoor na en maakte geen geluid.

Source: nieuwsblad voor Sumatra, 10 Mei 1950.

10 05 1950 UFO Lyon