Fables of Flying Saucers

ufo1

14 June 1950, UFOs are air swirl.

LONDON - All the flying saucers, anywhere in the world, the RAF downs flying saucers without firing one shot, according to the "Daily Herald." The end of the flying disks mystery is caused by the message of pilots, who fly with special aircraft's on high altitudes. The mysterious objects seen in various parts of the world are just air swirls.

According to experts who examined this statement in a report to the English Air Council, light refraction would give the air swirl ring the appearance of a rapidly moving disk. Due to condensation the disk or "flying saucer" could take different forms and under certain conditions, even look like they were propelled by jet propulsion.

Original text plus clipping in Dutch:

LONDEN — Alle vliegende schotels, waar ook ter wereld, zijn zonder het lossen van één schot door de RAF neergeschoten, aldus de „Daily Herald". Aan deze schotels is de doodsteek toegebracht door het bericht van vliegeniers, die met speciale toestellen op grote hoogte vliegen, dat de geheimzinnige voorwerpen, die men in allerlei delen van de wereld ziet luchtwervelingen zijn.

Volgens deskundigen, die deze verklaring in een rapport aan de Engelse Luchtraad onderzochten zou lichtbreking de luchtwervelring het uiterlijk geven van een zich snel verplaatsende schijf. Ten gevolge van condensatie zou de schijf of„ vliegende schotel" verschillende vormen kunnen aannemen en onder bepaalde omstandigheden zelfs door straalaandrijving voortbewogen schijnen.

Het verschijnsel kan ook op zeer geringe hoogte waargenomen worden en de verklaring is dezelfde: De toestand van de lucht is als die van een draaikolk in een stroom die licht vangt en glinstert als een schijf, aldus deze deskundigen volgens de „Daily Herald".

Source: Algemeen Dagblad, 14 Juni 1950.

14 06 1950 De fabel der vliegende schotels