Dr. Urner Liddell, UFOs are balloons debunked

ufo1

15 February 1951, Dr Liddell, within 48 hours debunked by the US air force.

In his article in the magazine "Look", concerning the so-called "flying saucers", which are in fact the undersides of huge balloons for the purpose of cosmic research, Dr. Urner Liddell writes, among other things, that these balloons, which have a diameter of more than 30 meters at a speed of 320 km per hour and have an altitude of 30 km. On board are extremely precise precision instruments for the investigation of the cosmos. In this connection, Dr. Liddell reminds of the death of the American pilot Captain, Thomas Mantell in early 1948, died apparently from a lack of oxygen, when he crossed the height of 6,000 meters, when chasing a "flying saucer".

Original text plus clipping in Dutch:

In zijn artikel in het tijdschrift „Look", betreffende de z.g. „vliegende schotels", welke in feite de onderkant zijn van reusachtige ballons ten dienste van kosmische onderzoekingen, schrijft dr. Urner Liddell onder meer, dat deze ballons, die een middellijn van ruim 30 meter hebben, op hoogten van 30 km een snelheid van 320 km per uur kunnen bereiken. Aan boord bevinden zich uiterst nauwkeurige precisie-instrumenten voor het onderzoek van de kosmos. In dit verband herinnert dr. Liddell aan de dood van. de Amerikaanse piloot kapt. Thomas Mantell in begin 1948, die klaarblijkelijk is gestorven door gebrek aan zuurstof toen hij bij het achtervolgen van een „vliegende schotel" de hoogte van 6.000 meter overschreed.

Source: Java Bode, 15 Februari 1951.

15 02 1951 piloot Thomas Mantell volgde ballon geen UFO volgens dr Liddle