UFOs above Africa

ufo1

21 Februari 1951, "Flying Saucers" photographed Africa.

All passengers, including the crew of an airliner, claimed to have observed a "flying saucer" above Africa's highest peak Mount Kiliman Djaro in North Tanganyika. they described the object as a metallic silver sphere. It seemed to have a tail fin. It remained at a distance of about ten thousand meters above the more than six thousand meters high mountain top and then disappeared horizontally eastward with tremendous speed. Several passengers took photographs and some used their long-focus lens. At the airport in Nairobi, all passengers signed a statement confirming that they had seen the object.

Original text plus clipping in Dutch:

„Vliegende Schotel” gefotografeerd Alle passagiers met inbegrip van de bemanning van een lijnvliegtuig beweerden Maandag een „vliegende schotel" te hebben waargenomen boven Afrika's hoogste top, de berg Kiliman Djaro in Noord-Tanganyika. Ze beschreven hel voorwerp als metaalachtig, zilverkleurig en kogelvormig. Het scheen in het bezit te zijn van een soort staartvinnen. Het bleef op circa tienduizend meter boven de ruim zesduizend meter hoge bergtop hangen om vervolgens met ontzaglijke snelheid horizontaal Oostwaarts te verdwijnen. Verscheidene passagiers namen foto's van het voorwerp met behulp van een telelens. Na op het vliegveld in Nairobi te zijn geland tekenden alle passagiers een verklaring, waarin zij bevestigden het voorwerp gezien te hebben.

Source: Java Bodeava Bode, 21 Feb. 1951.

21 02 1951 ufo gezien door piloot en pasagiers