UFO above Kotaradja Indonesia

ufo1

9 August 1951, UFO above Kotaradja Indonesia.

JAKARTA, 8 August (PI-Aneta). The "Abadi" reported that on Friday afternoon thousands of Kotaradja residents have seen an object passing over the city at a high altitude. The object resembled a rocket and did not move at great speed from the West to the East leaving a smoke trail behind. The nose beamed a blinding light. Many suspect that the object was a flying saucer, although it is said, in circles of the army, that it is believed that the object in question must have been a aircraft of a still unknown type.

Original text plus clipping in Dutch:

DJAKARTA, 8 Augustus (P.I.-Aneta). Naar de „Abadi meldt, hebben Vrijdagmiddag duizenden inwoners van Kotaradja op grote hoogte boven de stad een voorwerp zien passeren. Het voorwerp geleek op een raket en bewoog zich niet grote snelheid in de richting West Oost voort met achterlating van een rookspoor. De neus straalde een verblindend licht uit. Velen vermoeden, dat het voorwerp een vliegende schotel is geweest, hoewel naar het verluidt men in kringen van het leger van oordeel is, dat het bewuste voorwerp een reactievliegtuig moet zijn geweest van een nog onbekend type.

Source: Het nieuwsblad voor De Vrije Pers, 09 Augustus 1951.

09 08 1951 UFO boven Kotaradja