UFOs seen in France

ufo1

18 July 1952, UFO seen all over France.

The last few days, "flying saucers" have been noticed by various parts of France, and last week an employee from Le Bourget airport near Paris said he had seen a "big red star" hovering over the airport. The pilot of a transport plane also discovered the star, reported his discovery to the control tower and made an extra round to observe the phenomenon up close.

But as he circled around the star disappeared. On Sunday, a man near Le Bourget saw a silver white disk, with a speed four times faster than that of a jet plane, it went through the air from the Northwest to the Southwest. Thirty residents of the town of Cholet in western France also claim to have seen a "flying saucer". Woodworkers who were at work near Nancy reported that they saw a object that looked like a parachute, it disappeared behind a cloud after it had lost height.

Original text plus clipping in Dutch:

De laatste dagen zouden er door verschillende delen van Frankrijk „vliegende schotels" zijn opgemerkt. Verleden week vertelde een employé van het vliegveld Le Bourget bij Parijs, dat hij een „grote rode ster" had zien zweven boven het vliegveld. De piloot van een transportvliegtuig ontdekte de ster eveneens, bracht van zijn ontdekking verslag uit aan de controle-toren en maakte een extra rondje om het verschijnsel van dichtbij te kunnen observeren. Maar terwijl hij rondcirkelende verdween de ster. Zondag zag een man in de buurt van Le Bourget een zilverwitte schijf die met een snelheid van vier maal groter dan die van een straalvliegtuig het luchtruim doorkliefde van het Noordwesten naar het Zuidwesten. Dertig inwoners van het plaatsje Cholet in West-Frankrijk beweren eveneens een „vliegende schotel" gezien te hebben. Houthakkers, die aan het werk waren bij Nancy hebben gemeld, dat zij een soort enorme parachute achter een wolk hebben zien verdwijnen, nadat die hoogte verloren had.

Source: Nieuwsblad van het Noorden, 18 Juni 1952.

18 06 1952 UFO viermaal sneller dan straaljager