UFO above Zaandam Netherlands

ufo1

25 July 1952, UFO above Zaandam.

(From our correspondent) Citizens from Zaandam (Netherlands), have observed the wonderful phenomenon known as the flying saucer. From the reactions that were reported to us this morning, was the description given by a teacher the most sober but also the most reliable. The man saw a light gleam in the air just after midnight in the northeastern direction. At first he thought it was a falling star, but the light moved back and forwards like a jo-jo.

It was remarkable that the light showed shapes of a circle that was laying horizontal and certainly flipped vertical. The teacher was fascinated by the phenomenon for at least two minutes, but it had not occurred to him that it was a flying saucer. This realization came when the phenomenon shot away, not in a vertical direction as with falling stars, but in an inclined horizontal direction. He did not find it necessary to report this to the KNMI in De Bilt. He said, what I have seen will have been seen by hundreds of people.

Our correspondent in Arnhem tells us about a large amount of flying saucers, seen by the Jansen family, low above this place on Thursday evening. With an enormous speed a number of flying objects moved in a V-formation through the night sky. They looked like shiny mirrors that fluttered like butterflies. The speed of the dishes is estimated to be three times that of a jet airplane. except the family, which is known as serious, no one has noticed these objects as far as our correspondent is aware. From the nearby Deelen airport nothing unusual was reported.

Origional text plus clipping in Dutch:

(Van onze correspondent) In Zaandam schijnen serieuze burgers hedennacht kennis gemaakt te hebben met het wonderlijke verschijnsel dat bekend staat als vliegende schotel. Van de mededelingen die hedenochtend bij ons binnenkwamen was de beschrijving die een onderwijzer ervan gaf het meest sober maar het meest betrouwbaar. De man zag even na het middernachtelijk uur in Noordoostelijke richting een hel lichtschijnsel in de lucht hangen. Aanvankelijk meende hij met een vallende ster te doen te hebben, doch het licht, dat telkens fel opschoot, bewoog heen en weer. eerst van links naar rechts en omgekeerd en daarna maakte het de beweging van een jo-jo. Merkwaardig was het dat de waarneembare lichtstraling vormen vertoonde van een cirkel die nu eens op zijn kant lag en zich daarna plotseling oprichtte. De onderwijzer heeft minstens twee minuten gefascineerd naar het verschijnsel staan kijken, doch het is niet bij hem opgekomen hier met een vliegende schotel te doen te hebben. Dat kwam pas toen het verschijnsel weg-suisde, niet in verticale richting zoals met vallende sterren het geval is, doch in hellende horizontale richting. Onze zegsman heeft het niet nodig gevonden hiervan mededeling te doen aan het K.N.M.I. te De Bilt. Want, zo zei hij, wat ik gezien heb zullen wel honderden mensen gezien hebben.

Onze correspondent in Arnhem bericht ons over een grote hoeveelheid vliegende schotel, die het gezin Jansen uit Arnhem Donderdagavond laag boven deze plaats heeft gezien. Met een enorme snelheid bewogen zich een aantal vliegende voorwerpen in een V-formatie In de nacht. Het leken blinkende spiegels die als vlinders door elkaar heen fladderden. De snelheid van de schotels wordt geschat op driemaal die van een straalvliegtuig. Buiten de familie, die als serieus bekend staat, heeft voor zover onze correspondent bekend is niemand deze voorwerpen waargenomen. Ook op het vliegveld Deelen heeft men niets gezien.

Source: De Tijd, 25 Juli 1952.

25 07 1952 UFO boven Zaandam en Arnhem sneller dan straaljager