Geleen UFO Netherlands

ufo1

4 October 1952, First UFO report Geleen.

GELEEN, 4 Oct. (own ed.) When Ms. Hesseling and Mister Odekerken went home, on Friday evening, after work had been done from the station of Oud-Geleen, they suddenly saw three luminous discs flashing through the airspace at about five minutes before eight above the Beatrixlaan.

Their observation lasted only a few seconds. The light shades moved at a great height with a tremendous speed from the Southwest to the Northeast. Since both of them immediately thought of the famous flying saucers, they informed the police of their observation. It is the first time that a flying saucer was observed above Geleen.

Original text plus Dutch clipping:

GELEEN, 4 Oct. (eigen red.) Toen mej. Hesseling en de heer Odekerken Vrijdagavond na gedane arbeid van het station oud-Geleen op weg naar huis waren, zagen ze omstreeks vijf minuten voor acht boven de Beatrixlaan plotseling drie lichtende schijven ter grote van de maan door het luchtruim flitsen. Hun waarneming duurde slechts enkele seconden. De lichtschijnsels bewogen zich op een grote hoogte met een enorme snelheid van het Zuidwesten naar het Noordoosten. Aangezien beiden onmiddellijk aan de befaamde vliegende schotels dachten, stelden zij de politie van hun waarneming in kennis. Het was de eerste maal dat er in Geleen verschijnselen werden waargenomen die aan de „vliegende schotels" herinnerden.

Source: Limburgsch Dagblad, 04 Oktober 1952.

04 10 1952 ufo geleen