UFO investigation ordred by Sweden

ufo1

10 January 1953, Sweden orders investigation into flying object.

The Swedish Air Force has ordered a full investigation into a mysterious flying object, which was seen by a airplane over Southern Sweden, flying from the direction of Russia over the East Sea. General Bengt Norderskjold, supreme commander of the Swedish air force, ordered all Swedish radar stations to file complete reports about the object.

The crew members of a Swedish passenger plane said that they had seen an object that had supersonic speed and flew over the city of Haessleholm in southern Sweden last Thursday. They described the object as a "round projectile" and said they saw it for six to seven minutes before it disappeared in a southerly direction. "Captain Ulf Christiershon, pilot of the DC-3 passenger plane, observed the projectile at about 450 km from the Russian coast on the Baltic Sea. He filed a report on this with the defense staff and an expert called this report the most detailed report ever published on a "flying saucer".

Original text plus clipping in Dutch:

De Zweedse luchtmacht heeft Vrijdag een volledig onderzoek gelast naar een mysterieus schotelvoorwerp, dat door een vliegtuig boven Zuid Zweden werd gezien, terwijl het uit de richting van Rusland over de Oost-Zee vloog. Generaal Bengt Norderskjold, opperbevelhebber van de Zweedse luchtmacht, gelastte dat volledige rapporten worden ingediend door alle Zweedse radarstations. De bemanningsleden van een Zweeds passagiersvliegtuig zeiden dat zij Donderdagavond laat een voorwerp met supersonische snelheid boven de stad Haessleholm in Zuid Zweden hadden zien vliegen. Zij beschreven het voorwerp als een „rond projectiel" en zeiden, dat zij het gedurende zes a zeven minuten zagen voor het in Zuidelijke richting verdween. Kapitein Ulf Christiershon, piloot van het DC-3 passagiersvliegtuig, nam het projectiel waar op ongeveer 450 km van de Russische kust aan de Oostzee. Hij diende een rapport hierover in bij de defensie-staf en een vliegtuig deskundige noemde dit rapport het meest gedetailleerde rapport, dat ooit over een, vliegende schotel" is gepubliceerd.

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 10 Jan. 1953.

28 12 1953 UFO rapport Zweden