UFO above Belawan Indonesia

ufo1

10 January 1953, UFO above Belawan.

An unknown phenomenon above Belawan attracted a great deal of attention. It was observed in the morning at eight o'clock and led to many observations, opinions and assumptions. We received many phone calls and those can be roughly split into two groups. One group speaks of a big ring, which flew on a considerable height above the Socony's storage area and was visible for one minute, then it rotated fast and suddenly disappeared.

The other group reported a fast-spinning, shimmering disc that appeared with immense speed from the direction of the sea above Belawan ascending higher and higher in the direction of the Medan and disappeared out of sight. Despite many difference in observations, details and opinions, all eyewitnesses agreed on one thing in all seriousness, whether it was an optical illusion or a flying saucer, there was something in the air above Belawan this morning. Since East Sumatra is one of the last places in the world from were never a flying saucer is reported, we are happy to report about it and give the region its moment of fame.

Originel text plus Dutch clipping:

Een onbekend verschijnsel heeft vanmorgen omstreeks acht uur boven Belawan grote belangstelling getrokken en tot velerlei waarnemingen, opinies en veronderstellingen geleid. De, al naar de aard der ooggetuigen, sceptische of overtuigde verhalen die ons vanmorgen via vele telefoontjes bereikten, kunnen ruw genomen in twee groepen gesplitst worden: de ene groep gewaagt van een grote ring, die op aanzienlijke hoogte boven het opslagterrein van de Socony ongeveer een minuut lang zichtbaar was, een snel roterende indruk maakte en plotseling in het niet verdwenen was, de andere groep rapporteert een snel draaiende, glinsterende schijf die met enorme snelheid uit de richting van de zee boven Belawan verscheen en almaar hoger stijgend in de richting van Medan uit het gezicht verdween. Hoezeer de waarnemingen ook in details of opinie verschilden, over één ding waren alle ooggetuigen het in volle ernst eens: of het nu een reflex, of gezichtsbedrog of een vliegende schotel was, er was iets in de lucht boven Belawan vanmorgen. En aangezien Oost Sumatra zo langzamerhand de enige plek ter wereld is, van waar althans officieel nog geen vliegende schotelwaarnemingen zijn gerapporteerd, lijkt ons thans het moment aangebroken om hierbij dit hiaat in het prestige van een gebied dat toch ook met zijn tijd wil meegaan, ijlings weg te nemen.

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 10 Jan. 1953.