UFO seen above Medan Indonesia

ufo1

29 January 1953, Another UFO above Medan (Indonesia).

Again Medan has seen a phenomenon in the air, that has given the followers of the flying saucer theory plenty of substance to speculate. We heard from various people, that last night around midnight a yellowish pink shining object the size of a large star zigzagged from South to North above the city and then disappeared out of sight. The phenomenon lasted about fifteen minutes, it had a high altitude and great speed.

Original text plus clipping in Dutch:

Opnieuw is boven Medan een verschijnsel in de lucht te zien geweest dat de volgelingen van de vliegende schotel-theorie volop stof tot fantasie heeft gegeven. Van diverse rapporteurs vernamen wij, dat gisteravond tegen twaalf uur een geelachtig rosé lichtend voorwerp ter grootte van een flinke ster zich ongeveer een kwartier lang op grote hoogte en met grote snelheid regelmatig zigzaggend van Zuid naar Noord boven de stad voortbewoog en toen uit het gezicht verdween.

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 29 Jan. 1953.

29 01 1953 UFO boven medan