UFO seen by US air-force pilot Lieutenant David Brigham

ufo1

30 January 1953, UFO above Japan.

Mysterious spheres were recently observed by members of the US Air Force. Pilot Lieutenant David Brigham of the US Air Force revealed that on March 29, 1952, around midday he had seen a flying saucer maneuver around an American F-84 Thunder jet in Northern Japan. In his report the lieutenant stated that he was flying in a single T-G aircraft. He was at a height of 6,000 feet and flew in the direction of the Thunder jet. Suddenly he saw a shimmering object, which had the shape of a disk, and which had a diameter of 20 centimeters.

This disc-shaped object approached the Thunder jet up to a distance of 20 feet (seven meters), stayed there for two or three seconds, then circled around the right wing of the Thunder jet and shot past this plane. Then the disc-shaped object raised steeply to the heights and disappeared as suddenly as it had appeared. It did not leave a vapor trail as the jet planes do. The lieutenant issued this report in response to the fact that his commander, Colonel Curtis Low, announced last week that American pilots and radar operators had reported on two different occasions strange colored lights and disks above the northern part of the island of Honshu on December 21, 1952 and January 9, 1953.

Original text plus Dutch Clipping:

Amerikaanse vliegenier brengt rapport uit Luitenant David Brigham van de Amerikaanse luchtmacht, onthulde dat hij op 29 Maart 1952, omstreeks het middaguur boven Noord- Japan — waar onlangs geheimzinnige lichtbollen werden waargenomen door leden van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten in het Verre- Oosten — een vliegende schotel had zien manoeuvreren Om een Amerikaanse F-84 Thunderjet. In zijn rapport over die gebeurtenis verklaarde de luitenant, dat hij op dat tijdstip in een eenpersoons T-G toestel vloog. Hij bevond zich op een hoogte van 6.000 voet en vloog in de richting van de Thunderjet. Plotseling zag hij een glinsterend voorwerp, dat de vorm had van een schijf, en dat een diameter had van 20 centimeter. Dit schijfvormige voorwerp naderde de Thunderjet tot op een afstand van 20 voet (zeven meter), bleef daar twee of drie seconden, cirkelde vervolgens rond die rechtervleugel van Thunderjet, en schoot daarna voorlangs dit toestel heen. Toen verhief het schijfvormige voorwerp ziVi steil in de hoogte en verdween even plotseling als het was verschenen. Het liet geen dampspoor na zoals de straalvliegtuigen dit plegen te doen. De luitenant bracht dit rapport uit naar aanleiding van het feit, dat zijn commandant, kolonel Curtis Low de vorige week bekend maakte, dat Amerikaanse piloten het personeel der radarapparaten gemeld hadden, dat zij op twee verschillende tijdstippen — namelijk op 21 December 1952 en 9 januari 1953. Vreemde zwermen gekleurde lichten en schijven hadden waargenomen ter hoogte van het noordelijk deel van het eiland Honshu.

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 30 Jan. 1953.

30 01 1953 UFO boven Japan deel 2