UFO Medan Indonesia

ufo1

2 February 1953, UFO above Medan (Indonesia).

A phenomenon has been seen in the sky, that the followers of the flying saucer theory have given plenty of substance to speculate. Several people reported that on Wednesday evening around midnight a yellow-pink rose-colored object that had the size of a large star. the object was observed for fifteen minutes, with great speed zigzagging from south to north above the city and then disappeared.

A similar phenomenon has attracted a great deal of interest on Belawaji a few weeks ago. Eyewitnesses saw a big ring, which was visible at a considerable height above the "Socony" storage train for about a minute, made a rapidly rotating impression and suddenly disappeared into nothingness. Another group of eyewitnesses reported a fast-spinning, shimmering disc, which appeared from the sea above Belawan it had a great speed and gained altitiude when it disappeared from view in the direction of Medan.

SANTA. ANA, January 30 (UP) Flying saucers have appeared Thursday in Southern California. A jet fighter from the Marines pursued one of them over a distance of nearly forty kilometers.

Four "flying saucers" were observed, while they flew in formation at an altitude of 6,500 feet. They were seen by the photographer Jim Wilkinson. two pilots from Northrop Aircraft Company when they took a flight on Thursday afternoon with the mission to take aerial photographs, taking off from Hawhorne airport when they saw four discus in the air above the nearby town of Chatsworth, Wilkinson stated that two of the discus flew lower than the other two, and said that they were watching the objects until they disappeared behind a mountain. He described them as silver. The Marine Corps had previously revealed that one of his jet fighters at the airfield Él Toro Wednesday night had chased a fiery object in the air.

Original text plus Dutch clipping:

MEDAN, 30 Januari (P.I. Ancta). Boven Medan is een verschijnsel in de lucht te zien geweest, dat de volgelingen van de vliegende schotel-theorie volop stof tot fantasie heeft gegeven. Diverse rapporteurs vertelden, dat Woensdagavond tegen twaalf uur een geelachtig rose lichtend voorwerp ter grootte van een flinke ster zich ongeveer een kwartier lang op grote hoogte en met grote snelheid regelmatig zigzaggend van het Zuid naar Noord boven de stad voortbewoog en toen uit het gezicht verdween. Een soortgelijk verschijnsel heeft enkele weken geleden grote belangstelling getrokken op Belawaji. Ooggetuigen gewaagden toen van een grote ring, die op aanzienlijke hoogte boven het opslagtrein van de Socony ongeveer een minuut lang zichtbaar was, een snel roterende indruk maakte en plotseling in het niets verdwenen was. Een andere groep ooggetuigen rapporteerde een Snel draaiende, glinsterende schijf, die met enorme snelheid uit de richting van de zee boven Belawan verscheen en almaar hoger stijgend in de richting van Medan uit het gezicht verdween.

SANTA. ANA, 30 Januari (U.P.) Vliegende schotels zijn Donderdag in de lucht boven Zuid-Californië verschenen. Een straaljager van de mariniers heeft één ervan over een afstand van bijna veertig kilometer achtervolgd.

Vier „vliegende schotels" werden waargenomen, terwijl zij in formatie vlogen op een hoogte van naar raming 6 500 meter. Zij werden gezien door de fotograaf Jim Wilkinson. en twee piloten van Northrop Aircraft Company toen zij Donderdagmiddag een vlucht maakten met de opdracht om luchtfoto's te nemen. Ze waren juist opgestegen van het vliegveld van, Hawhorne, toen zij vier discussen in de lucht zagen, boven het nabijgelegen stadje Chatsworth. Wilkinson verklaarde, dat twee van de discussen lager vlogen dan de andere twee. Hij zeiden voorts, dat zij de voorwerpen gadesloegen, totdat deze achter een berg verdwenen. Hij beschreef ze als zilverkleurig. Het korps mariniers had eerder onthuld, dat een van zijn straaljagers van het vliegveld Él Toro Woensdagnacht Jacht had gemaakt op een vurig voorwerp in de lucht.

Source: De vrije pers, 2 Feb. 1953.

02 02 1953 UFO Medan again one