UFO Magelang (Indonesia)

ufo112 February 1953, UFO above Magelang.

On Monday afternoon around 2 o'clock a strange object was observed above Magelang. The object was round, white and moved slowly from the east to the west of the city. Hundreds of people have watched the strange object that could not be easily distinguished. But the public immediately knew the answer, it was a flying saucer.

Original text plus Dutch Clipping:

Maandagmiddag omstreeks 2 uur werd boven Magelang een vreemdsoortig voorwerp in de lucht waargenomen een rond wit voorwerp dat zich langzaam voortbewoog van het oosten naar het westen van de stad. Honderden personen stonden te kijken naar dit vreemde voorwerp dat niet goed te onderscheiden was. Maar het publiek wist toch direct het antwoord, een vliegende schotel.

Source: Sumatra, 12 Feb. 1953.