Canada claims to build flying saucers

ufo116 February 1953, Canada builds flying saucers.

Ottawa government officials say that the Canadians are engaged in "radical" ideas for building new fighter planes, including those related to the construction of flying saucers. The officials also stated, that there are no indications that Canada was at this stage building flying saucers, and called the news reports, that the flying saucers were in an advanced stage "far fetched."

In the daily "Toronto Star" a news report appeared, in which was told that in the Avao-Canada's factory in Matton (Ontario), a flying saucer would be built, which will be able to develop a speed of more than 1500 miles per hour. This report furthermore stated that a wooden model of such a flying saucer did already exists in Matton, it was a ultra secret project. According to this report, the flying saucer would have a diameter of 40 feet and would be able to take off vertically. The blueprints of this aircraft were studied at the English Department of Aviation.

Original text plus clipping in Dutch:

In Canada houdt men zich bezig met „radicale" ideeën voor het bouwen van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Onder deze ideeën zijn er ook die betrekking hebben op de bouw van vliegende schotels, aldus werd te Ottawa door regeringsfunctionarissen meegedeeld. De functionarissen verklaarden echter tevens, dat er geen aanwijzingen zijn, dat Canada in dit stadium zover is, dat het zich, metterdaad zal toeleggen op het bouwen van vliegende schotels, en noemden de in de dagbladen gepubliceerde berichten, waarin werd gemeld, dat de plannen in zake het bouwen van vliegende schotels in een vergevorderd stadium zouden zijn „ver gezocht". In het dagblad „Toronto Star" is een bericht verschenen, waarin werd gemeld, dat de mogelijkheid bestaat, dat in de Avao-Canada fabriek te Matton (Ontario), een vliegende schotel zal worden gebouwd, die in staat zal zijn een snelheid te ontwikkelen van meer dan 1500 mijl per uur. In dit bericht werd voorts gemeld, dat een houten model van een zodanige vliegende schotel reeds bestaat te Matton, maar dat hierover de uiterste geheimhouding wordt betracht. Theoretisch, aldus werd nog in dit bericht gemeld, zou de vliegende schotel die men voornemens is te bouwen een diameter krijgen van 40 voet en in staat zijn om verticaal op te stijgen. Nog werd in het bericht meegedeeld, dat de blauwdrukken van dit toestel bestudeerd waren door het Engelse ministerie van luchtvaart. 

Source: Het nieuwsblad voor Sumatra, 16 Februari 1953.